Strona główna Pomoc techniczna

Co to jest "ciemny elektrolit"?

CIEMNY ELEKTROLIT - ZMORA KIEROWCÓW?

 

Jedną z najczęstszych przyczyn zakończenia żywota akumulatora na skutek wadliwej eksploatacji jest spłynięcie mas czynnych z płyt akumulatora. Objawem jest zmętnienie elektrolitu, a w skrajnym przypadku przybranie przez elektrolit formy czarnej lub ciemnobrunatnej cieczy znanej w slangu fachowców pod nazwą "zupy". Aby prawidłowo zdiagnozować ten objaw trzeba bardzo energicznie wymieszać elektrolit w celach akumulatora, a najlepiej oglądać elektrolit po kilkugodzinnym ładowaniu akumulator >a średnim prądem.


Co znaczy "spłynięcie mas czynnych"?

Akumulator zbudowany jest z całego szeregu, połączonych ze sobą płyt, grubości niewiele ponad 1mm, wykonanych w formie ołowianej kratki, której oczka wypełnione są w/w masą czynną. Masa czynna płyty dodatniej i ujemnej różni się składem. Oczka kratki płyty dodatniej składają się głównie z tlenku ołowiu, natomiast oczka kratki płyty ujemnej składają się głównie z ołowiu o strukturze gąbczastej. Cała energia akumulatora zgromadzona jest właśnie w tej, wypełniającej kratki, masie.


Wadliwa eksploatacja może spowodować wypadanie - spłynięcie masy czynnej, której efektem zewnętrznym jest, przede wszystkim, utrata pojemności akumulatora i spadek jego zdolności rozruchowej. Normalnie, naładowany akumulator jest w stanie dokonać ok. 50-60 rozruchów silnika. Do serwisu trafiają kierowcy z akumulatorami z w/w usterką, którzy zdołają uruchomić silnik, pod warunkiem, że "zapali" w ciągu pierwszych kilku sekund po włączeniu rozrusznika.


Akumulator ze spłyniętymi masami czynnymi nie nadaje się do regeneracji i do dalszej eksploatacji co zmusza kierowcę do kosztownego zakupu. Bardzo porządane jest wtedy sprawdzenie wszystkich parametrów eksploatacji nowego akumulatora, co pozwoli uniknąć zniszczenia ko >l ejnego urządzenia.


Jakie są przyczyny spłynięcia mas czynnych?

1. Przeładowanie akumulatora

Uszkodzony regulator napięcia w samochodzie może spowodować podawanie do akumulatora napięcia powyżej 14,5V co z kolei powoduje a) wysterowanie nadmiernego prądu ładowania, b) nadmierne gazowanie akumulatora na skutek elektrolizy wody zawartej w elektrolicie - tym większe im większe jest napięcie wysterowane przez regulator ( w skrajnych przypadkach 17-18V)


Skutki spłynięcia mas czynnych

a) nadmierny prąd ładowania powoduje wzrost temperatury elektrolitu i utratę spójności masy czynnej; porywanie cząsteczek masy czynnej przy dużej gęstości prądu czyli, obrazowo mówiąc, dużej ilości amperów płynących przez 1 cm 2 powierzchni płyty.

b) ponieważ masa czynna jest substancją porowatą - pęcherzyki gazów wydzielanych przy elektrolizie wydostają się drobnymi kanalikami na zewnątrz płyty. Jeżeli prędkość elektrolizy rośnie - duża objętość gazów zaczyna rozrywać wiązania pomiędzy drobinkami tworzącymi masę czynną. Dodatkow >y m elementem niszczącym płytę przy dużym tempie ładowania jest lokalne zwiększenie gęstości elektrolitu, które powstaje na skutek utrudnionej dyfuzji gęstego elektrolitu (mieszania się elektrolitu o różnych gęstościach).Skutkiem jest chemiczne rozpuszczanie wszystkich elementów płyty przez elektrolit o dużej gęstości (również kratki ołowianej) i utrata spójności całego układu kratka - masa czynna.


2. Eksploatowanie akumulatora przy niskim poziomie naładowania.

Przemiany chemiczne w akumulatorze powodujące gromadzenie i oddawanie energii polegają głównie na zamianie (przereagowaniu) składników płyt na siarczan ołowiu przy rozładowaniu i odwrotnie podczas ładowania. Ponieważ siarczan ołowiu ma 1,75 razy większą objętość od składników masy czynnej płyt dodatnich i 2,67 razy większą objętość od składników płyt ujemnych - powoduje to rozrywanie połączeń pomiędzy elementami płyt przy głębokich rozładowaniach. Ładowanie akumulatora głęboko rozładowanego powinno odbywać się małym prądem, z prostownika, aby gazowanie elektrolitu przy zamkniętych siarczanami porach płyt, nie powodowało dodatkowego przyśpieszenia niszczenia spójności mas czynnych.


Ponadto: uruchamianie silnika z rozładowanego np w 50% akumulatora daje taki efekt jakby zastosować akumulator o połowę mniejszy. Czyli jakby zastosować akumulator z małego fiata do Mercedesa z silnikiem wysokoprężnym. Każdy zdaje sobie sprawę, że taki układ nie może długo pracować.


Reasumując: należy kontrolować parametry eksploatacji akumulatora (napięcie i prąd ładowania) oraz w miarę często stan naładowania akumulatora

O firmie Katalog produktów Warunki dostawy Serwis Pomoc techniczna Kontakt baterie trakcyjne
Yolmar ul. Malinowa 2, 62-300 Września Telefon: (61) 436-60-04 ,fax(61) 437-79-11