Strona główna Pomoc techniczna

Co szkodzi akumulatorowi?

CO NAJBARDZIEJ SZKODZI AKUMULATOROWI?

 

  • Przeładowanie
  • Obciążanie akumulatora zbyt dużymi prądami
  • Eksploatowanie akumulatora przy niskim poziomie naładowania

 

Przeładowanie

Przeładowanie akumulatora następuje zazwyczaj podczas eksploatacji z napięciem ładowania w samochodzie wyższym niż 14,4V (wysterowuje ono prąd ładowania znacznie przekraczający dopuszczalne wartości). Uszkodzone regulatory napięcia mogą wysterowywać napięcie 15V....16V...i więcej. Zdarzają się przypadki przeładowania akumulatora poprzez wysterowanie przez regulator prądów dużo wyższych niż dopuszczalne, pomimo prawidłowego napięcia mierzonego na zaciskach akumulatora (przyczyną może być uszkodzony lub źle dobrany regulator).


Przeładowany akumulator zazwyczaj charakteryzuje się podwyższeniem SEM (napięcia spoczynkowego) mierzonym po 24 godzinach "odpoczywania" tego urządzenia. Skutkiem przeładowania jest spłynięcie mas czynnych.


Przeładować akumulator można również poprzez ładowanie akumulatora głęboko rozładowaniego w pojeździe (mimo sprawnej instalacji ładowania). Przykładowo: kierowca zostawił samochód z włączonymi światłami i rano okazało się, że akumulator jest tak mocno rozładowany, że nie zaświeciły się nawet kontrolki. Ponieważ koniecznie musiał wyjechać "w trasę", uruchomił silnik z drugiego akumulatora i pojechał... Po powrocie okazało się, że co prawda akumulator naładował się, ale instalacja ładowania zrobiła to tak szybko, że spowodowało to spłynięcie mas czynnych. Dobra rada: akumulator głęboko rozładowany ładuj z obcego źródła prądu (prostownika), z możliwością kontrolowania prądu ładowania.


Obciążenie akumulatora zbyt dużymi prądami ma miejsce:

  • podczas uruchamiania silnika niesprawnym rozrusznikiem (np zużyte tulejki)
  • podczas uruchamiania niesprawnego silnika (np 5 rozruchów zanim silnik"zaskoczy")
  • podczas uruchamiania silnika z niesprawną instalacją elektryczną (np. zanieczyszczone tlenkami końcówki biegunowe i zaciski przewodów prądowych, brak połączenia silnika z akumulatorem odpowiednim przewodem"masowym", luźne połączenia przewodów prądowych)

 

Osobnym tematem jest nieprawi dłowy dobór akumulatora do pojazdu. Często zdarza się, że kierowca nie kupuje akumulatora takiego, jaki zaleca producent, tylko mniejszy, bo tańszy. W rezultacie akumulator eksploatyowany niezgodnie z przeznaczeniem (za mały) w szybkim tempie ulega zniszczeniu, co powoduje konieczność zakupu następnego akumulatora - oszczędność pozorna.


Eksploatowanie akumulatora przy niskim stopniu naładowania.

Jest to najczęściej spotykana przyczyna niesprawności tego urządzenia. Powodem niskiego stopnia naładowania jest wiele. Przede wszystkim jest to niewydolność instalacji ładowania w samochodzie, czyli brak dostatecznego ładowania akumulatora przez prądnicę lub alternator. Parametrem najlepiej obrazującym wydolność instalacji ładowania jest napięcie ładowania mierzone na zaciskach głównych akumulatora. Zazwyczaj winno ono wynosić 14,0-14,4V. Niektórzy producenci dopuszczają tolerancję 13,8-14,6V. Aby pomiar był miarodajny - należy go dokonać woltomierzem o zakresie pomiarowym 0-20V i klasie dokładności 1,5.


Drugim parametrem mającym znaczenie dla oceny skuteczności ładowania jest prąd ładowania. Zdarza się, przy słabej wydolności instalacji ładowania, w porównaniu z ilością odbiorników, że mimo prawidłowego napięcia ładowania - akumulator jest rozładowywany w czasie jazdy a prąd ładowania ma wartość ujemną. Efekt jest taki jak przy braku ładowania.


Warto przynajmniej dwa razy w roku (na początku sezonu zimowego i sezonu letniego) dokonywać pomiaru parametrów ładowania. Zalecamy, żeby dokonane pomiary zapisywać, gdyż będzie to podstawą do porównań przy następnych pomiarach. Będziemy mogli zauważyć ewentualną tendencję do pogarszania parametrów ładowania w trakcie eksploatacji i wczesne dokonanie ewentualnych napraw.


Na jakość ładowania w samochodzie wpływ ma czystość i dobry styk wszystkich połączeń elektrycznych -pokryty tlenkami i siarczanami styk czop - zacisk, może spowodować spadek napięcia ładowania nawet o 1V. Samochód może mieć sprawną instalację ładowania, a przez brak dbałości o stan połączeń - akumulator ulegnie zniszczeniu.


Rada: Można sprawdzić występowanie tej usterki poprzez porównanie napięcia ładowania na czopach akumulatora i na zaciskach. Występująca nawet niewielka różnica, świadczy o złym połączeniu czopa i zacisku. Również nawet nieznaczne grzanie się tego połączenia, stwierdzone po jeździe, świadczy o nieprawidłowym połączeniu.


Przyczyną niskiego stopnia naładowania akumulatora może być również upływność prądu w pojeździe. Często zdarza się, że pomimo wyłączonych wszystkich odbiorników, stwierdza się przepływ prądu w obwodzie akumulatora. Należy zlokalizować i usunąć taką usterkę, gdyż taki drobny upływ prądu potrafi, w czasie dwudniowego postoju, wyczerpać połowę energii zgromadzonej w akumulatorze. Jeżeli kierowca, nieświadom tego, będzie dalej eksploatował pojazd z taką usterką, może spowodować spłynięcie mas czynnych w akumulatorze, czyli jego zniszczenie.


Ostatnią przyczyną niskiego stanu naładowania akumulatora jest eksploatowanie samochodu na krótkich trasach, szczególnie w jeździe miejskiej. Przeciętnie z akumulatora pobiera sięna rozruch silnika tyle energii, ile sprawnie działająca instalacja ładowania może uzupełnić po 15-20 minutach jazdy. Nie dotyczy to jednak jazdy miejskiej, którą charakteryzuje częste stawanie na skrzyżowaniach i generalnie mniejsze prędkości obrotowe silnika - czyli mniejsza wydajność prądnicy. Efekt jest taki, że mimo sprawnej instalacji ładowania, przy krótkich trasach, akumulator jest ciągle niedoładowany. Skutek - przedwczesne zużycie akumulatora.

O firmie Katalog produktów Warunki dostawy Serwis Pomoc techniczna Kontakt baterie trakcyjne
Yolmar ul. Malinowa 2, 62-300 Września Telefon: (61) 436-60-04 ,fax(61) 437-79-11